Κανονισμοί 4ου αγώνα δρόμου 7 και 11 χλμ

Το Μονοπάτι της Παναγίας

 

 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ : Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών των αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αναληφθούν παραβάσεις των κανονισμών , τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτεροι των 18 ετών την ημέρα τέλεσης του αγώνα, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί πριν από τις 28 Μαΐου του 2005. Όσοι αθλητές είναι κάτω των 18 και θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση απ τους γονείς. Έγκυρη συμμετοχή θωρείται μόνο εκείνη η οποία έχει ταχτοποιηθεί οικονομικά. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα 11 χιλιομέτρων ανέρχεται σε 10 ευρώ (10€) και στον αγώνα 7 χιλιομέτρων 6 ευρώ (6€) όπως αναφέρεται στους κανονισμούς εγγραφής και για όλους τους φοιτητές είναι δωρεάν με την επίδειξη του δελτίου φοιτητή. Το κόστος συμμετοχής του αγώνα μπορεί να τακτοποιηθεί οικονομικά και 2 ώρες πριν την εκκίνηση με την υποχρέωση του αθλητή να έχει κάνει προεγγραφή. Για τους φοιτητές είναι δωρεάν και πρέπει να κάνουν εγγραφή.
 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
  – Αγώνας 11 χιλιομέτρων:
  M/W (18-35ετών), M/W (35-50), M/W (50+). Σε περίπτωση που υπάρχουν αθλητές κάτω των 18 ετών δεν θα υπάρχει γι’ αυτούς ξεχωριστή κατηγορία. – Αγώνας 7 χιλιομέτρων: M/W (18+), Παιδικό Αγόρια/Κορίτσια.
 3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Για το 2023 έχει οριστεί η Κυριακή 28 Μαΐου. Η εκκίνηση για τον αγώνα 7 χλμ. θα γίνει στις 18:00 και για τα 11 χλμ. θα γίνει στις 18:10. Εκκίνηση και τερματισμός θα γίνει στην Ιερά Μονή Παναγιάς Φανερωμένης Βαθυρίακος.
 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Τα μισά χιλιόμετρα του αγώνα είναι αγροτικός δρόμος και τα άλλο μισά άσφαλτος. Ξεκινάει από την Ιερά Μονή Βαθυρίακος, περνάει τη διασταύρωση –  γέφυρα Αμβροσίας και αμέσως μετά τη γέφυρα περνάμε δεξιά στον αγροτικό δρόμο δίπλα στον Ασπροπόταμο. Για τους Αθλητές του αγώνα 7 χιλιομέτρων, στα 3 χλμ θα περάσουν πάνω από τη γέφυρα, γήπεδο Αιγείρου και συνεχίζουν για το μοναστήρι. Για τους Αθλητές του αγώνα των 11 χλμ. θα μετά τα 3 χλμ συνεχίζουν δίπλα στην παλιά Εθνική οδό μέχρι το μουσουλμανικό νεκροταφείο και μετά δεξιά στη γέφυρα της Μεσσούνης και συνεχίζουν στο δρόμο μέχρι τον Τερματισμό στη μονή. Σταθμούς τροφοδοσίας για τον αγώνα 7 χλμ θα έχει στο 3ο χλμ και για τον αγώνα 11χλμ θα έχει στο 3ο χλμ, στο 6ο χλμ και στο 8ο χλμ της διαδρομής.
 2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Ορίστηκαν οι 2 ώρες κ 30 λεπτά για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές τερματίσουν έξω απ το συγκεκριμένο χρονικό όριο θεωρείται ότι δε ολοκλήρωσαν τον αγώνα. Ο χρόνος αποκλεισμού υπολογίστηκε με βάση τις δυνατότητες ενός μέτρια γυμνασμένου ανθρώπου.
 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει έναν αριθμό αγώνα πάνω του, τον όποιο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του(φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στο ύφασμα. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των σταθμών, τιμωρείται με αποκλεισμό.
 4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (εξαιρείται η διατροφική υποστήριξη) προς τους αθλητές. Απαγορεύεται επίσης η υποβοήθηση των αθλητών με τεχνικά μέσα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβοήθηση των αθλητών μεταξύ τους. 
 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται τα πλαστικά κύπελλα των σταθμών τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα πλαστικά κύπελλα μέσα στο σάκο ή δίπλα απ αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής επισύρει ποινή αποκλεισμού.
 2. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στη δεξιά πλευρά του δρόμου χωρίς να εμποδίζουν τους αθλητές που θέλουν να τους προσπεράσουν.
 3. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει τη τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε 4 σημεία της διαδρομής. Το 1ο στα 2.300μ., το 2ο στα 4.400μ., το 3ο στα 7.500μ. και το 4ο στα 11.500μ.. Στους σταθμούς τροφοδοσίας θα προσφέρονται νερό, αναψυκτικό.
 4. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό.
 5. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Οι σταθμοί τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και σταθμοί ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές.
 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η επιτροπή ενστάσεων απαρτίζεται απ τους οργανωτές του αγώνα. Η απόφυση της επιτροπής ενστάσεων εκδίδεται μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει την διαδρομή του αγώνα με ιατρική βοήθεια στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφαλείας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμός. Επίσης σε διάφορα σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν διάσπαρτα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος νομού Ροδόπης. Εφόσον ο γιατρός ή κάποιο μέλος του ΕΕΣ γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής είναι σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει τότε ο αθλητής υποχρεούται να εγκαταλείψει τον αγώνα και να παραδώσει τον αριθμό του.
 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Αν παραστεί ανάγκη(επικίνδυνες καιρικές συνθήκες) οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή προκριμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλείας των αθλητών.
 9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα.
 10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ: Αν παραστεί ανάγκη(εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες) οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν εντελώς τον αγώνα προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.
 11. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους 3 πρώτους αντρών και γυναικών κάθε κατηγορίας. Σε περίπτωση που υπάρχει κατηγορία κάτω των 18 τιμώνται οι 3 πρώτοι τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια. Αναμνηστικό μετάλλιο δίνεται μόνο στους αθλητές που τερματίζουν μέσα στο χρονικό όριο 2 ώρες και 30 λεπτά.
 12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΗΝΗΣ: H επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κ βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανένα αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στην διάρκεια του αγώνα υπάρχει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, η οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε όλο το μήκος της διαδρομής.
 13. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τις εξάπλωσης της ασθένειας του Covid-19.