ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

12/22/2017 Εκδηλώσεις 0

Τό ἀπόγευμα τῆς   Πέμπτης, 21ης Δεκεμβρίου 2017 στήν αἴθουσα τῆς Λέσχης Κομοτηναίων ἐπραγματοποιήθη ἡ Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τήν εὐλογίαν καί παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ὡς καί τήν παρουσίαν τοῦ Δημάρχου, τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ καί λοιπῶν Περιφερειακῶν καί Δημοτικῶν Συμβούλων καί πλήθους θεατῶν πού παρακολούθησαν τήν ἑορτήν μέ θέμα: «Ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε Λαοί».

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἑορτῆς ἀνεγνώσθη ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς, ἀπόσπασμα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, καί ἐν συνεχείᾳ παρουσιάστηκαν δραματοποιημένοι μονόλογοι, ἀποσπάσματα τοῦ Ἁκαθίστου Ὕμνου, Πατερικοί Λόγοι, ἐνῶ ἐνδιάμεσα ἀκούγονταν μουσικά ἄσματα διακεκριμμένων καλλιτεχνῶν, πού ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Θρακικοῦ Ὡδείου.

Κατακλείοντας τήν ἐκδήλωσιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τούς συντελεστάς  τῆς ἑορτῆς, τά μέλη τοῦ Θρακικοῦ Ὡδείου, τήν θεατρικήν ὁμάδαν καί τήν χορωδίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τίς ἐπιμελήτριες τῶν κειμένων, τόν σκηνοθέτην, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν προσελθόντων καί παρακολουθησάντων τά δρώμενα, καί εὐχήθηκε νά μή μείνωμεν ξένοι πρός τόν σαρκωθέντα Λόγον, ἀλλά νά προσεγγίσωμεν μέ πίστιν τό Μυστήριον!