Κανονισμοί Μαθητικού Αγώνα

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Κανονισμοί 1ου  Μαθητικού αγώνα δρόμου

Το Μονοπάτι της Παναγίας

 

 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ : Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών των αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αναληφθούν παραβάσεις των κανονισμών , τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού (Δ’,Ε’,ΣΤ’ τάξης) – Γυμνασίου – Λυκείου. Όλοι οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση απ τους γονείς. Η εγγραφή είναι δωρεάν.
 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Οι κατηγορίες είναι Δημοτικού 1300 μέτρα, Γυμνασίου 4χλμ, Λυκείου 4χλμ.
 3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο αγώνας γίνεται την 1η ή τη 2η Κυριακή του Μαΐου σε ετήσια βάση ώστε να συμπίπτει με τις γιορτές των Ελευθερίων Θράκης, που έχουν επέτειο μνήμης 14η Μαΐου. Για το 2020 έχει οριστεί η Κυριακή 3η Μαΐου. Η εκκίνηση δίνεται στις 12:00 το πρωί μπροστά στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος. Η τελετή απονομής επάθλων στους  νικητές διαφόρων κατηγοριών γίνεται στις 14:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στον χώρο του τερματισμού.
 1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ:  α) Δημοτικού 1300 μέτρα που αποτελείτε από άσφαλτο και κάνει το γύρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος. β) Γυμνασίου – Λυκείου 4 χλμ που ξεκινάει από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ακολουθεί ένα αγροτικό μονοπάτι 1500 μέτρων, περνάει δίπλα από τον Ιερό Ναό Παναγία των Ρόδων μέσα από το αμπελουργικό φυτώριο, βγαίνει στην παλαιά Εθνική οδό Αιγείρου – Καλλίστης όπου ακολουθούν 2500 μέτρα άσφαλτου ως τον Τερματισμό στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.
 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει έναν αριθμό αγώνα πάνω του, τον όποιο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του(φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στο ύφασμα. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των σταθμών, τιμωρείται με αποκλεισμό.
 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (εξαιρείται η διατροφική υποστήριξη) προς τους αθλητές. Απαγορεύεται επίσης η υποβοήθηση των αθλητών με τεχνικά μέσα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβοήθηση των αθλητών μεταξύ τους. 
 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται τα πλαστικά κύπελλα των σταθμών τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα πλαστικά κύπελλα μέσα στο σάκο ή δίπλα απ αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής επισύρει ποινή αποκλεισμού.
 2. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στη δεξιά πλευρά του δρόμου χωρίς να εμποδίζουν τους αθλητές που θέλουν να τους προσπεράσουν.
 3. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό.
 4. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Οι σταθμοί τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και σταθμοί ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές.
 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η επιτροπή ενστάσεων απαρτίζεται απ τους οργανωτές του αγώνα. Η απόφυση της επιτροπής ενστάσεων εκδίδεται μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει την διαδρομή του αγώνα με ιατρική βοήθεια στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφαλείας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμός. Επίσης σε διάφορα σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν διάσπαρτα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος νομού Ροδόπης. Εφόσον ο γιατρός ή κάποιο μέλος του ΕΕΣ γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής είναι σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει τότε ο αθλητής υποχρεούται να εγκαταλείψει τον αγώνα και να παραδώσει τον αριθμό του. Στην διαδρομή θα υπάρχουν αθλητές με ποδήλατα του συλλόγου ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ και Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος για καλύτερη επιτήρηση του αγώνα.
 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Αν παραστεί ανάγκη(επικίνδυνες καιρικές συνθήκες) οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή προκριμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλείας των αθλητών.
 8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα.
 9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ: Αν παραστεί ανάγκη(εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες) οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν εντελώς τον αγώνα προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.
 10. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: Αναμνηστικά έπαθλα δίνονται στους 3 πρώτους μαθητές κάθε κατηγορίας και αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους μαθητές.
 11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΗΝΗΣ: H επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κ βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανένα αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στην διάρκεια του αγώνα υπάρχει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, η οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε όλο το μήκος της διαδρομής.